خانه / ادبیات / پريسكه قالبي نو در شعر فارسي

پريسكه قالبي نو در شعر فارسي

تعداد بازدید این مطلب :8947

نويسنده و فرستنده مطلب به تارنماي ناظم سرا:اقاي حسين سعيدي

سلام.با لطف خدا برآنيم تا درجستاري اندك  بپردازيم به معرفی نوع جديدي ازشعر كوتاه درادبيات کشور به نام پريسكه.

قبل از شروع نوشتار،این نکته قابل ذکر است که این نوع شعربه صورت اندک در منطقه جاری بوده( به نامهاي ديگر) وبنده فقط جهت معرفی و گسترش آن دست به قلم برده ام.

پريسكه يا شعر كوتاه قالب جديد شعر پارسي است مبتني برفرهنگ وادبيات ايراني اسلامي كه برگرفته از يك لغت اصيل ايراني ،از واژه هاي فارسي ميانه  به معناي(جرقه كوچك آتش  يا قسمت كوچكي از آتش)كه با رويكردهاي مختلفي به وجود آمده است  كه از اهم آن مي توان به سه مورد اشاره كرد:

1-مقابله باورودعرفانهاي نو ظهور ازكشورهاي  هند،خاور دور چين وژاپن…

با توجه به این که این عرفانها در قسمتی از پَروسه خوددر قالب نوشتار(شعر)مانند هايكو”شعر هاي كوتاه ژاپني” وارد کشور شدند ((هایکو،جوهري بيگانه با ادب پارسي كه هرچه بنويسيم  مايعش درادبیات  كشوري ديگري است وقلم فرسايي  محسوب مي شودبراي ادبيات بیگانه باپشتوانه فكري”ذن”ورسيدن به انديشه هاي “بوديسم،آئين

ودائی وكنفو سيوس…)) هر چنداين مكاتب درحوزه خود از جايگاه تفكري قوي برخوردارهستند ولی رويكردشان از مَنظر ادبی شايد فاصله گرفتن ادب دوستان شاعران وجوانان از ادبيات غني پارسي  به طرف عسل ِعرفانهاي كاذب با َتله شعر باشد.))

2-پريسكه براي طبع آزمايي شعر دوستان وتلاش وكوشش در راستاي ادبيات غني  پارسي وبرداشت ازچشمه جوشان ادبيات وطني وملي است در جهت رسيدن به محصول نهايي،سرودن شعر،رسيدن به زباني مخصوصِ سراينده،چاپ نوشتار(كتاب)بي نقد وحاشيه  وانتشار بااطمينان واعتماد به نفس در رسانه هاي مختلف…

اگر شعررا رستاخيز احساس وخيال و تصوير سازي هاي ذهن نامكشوف… بدانيم پريسكه جرقه اين رستاخيزوكشف است  كه به صورت آني در حسِ شاعرانگي شاعر،روشن مي شودوفكر،ذهن،حسِ شاعر ومخاطب رادر بر مي گيرد…..

3-جلوگيري از پراكندگي در حوزه شعر كوتاه در ادبيات امروز با نامهاي مختلف مانند :طرح ،كوتاه،شعرك ،هاشور،هايكوايراني…

پريسكه باتوجه” به كوتاهي شامل عرصه محدودي است كه بايد مفاهيم بزرگ ونامحدودي راايجاد وعرضه نمايد” آغوش كوچكي كه تمام سرزمين  بيروني ودروني ودنياي شاعر رابه آغوش مي گيرد تادر زيباترين صورتِ خلق شده ارائه وهديه نمايد. شايد مانند كوتاهترين گونه شعر در سبك كلاسيك  يعني دوبيتي ورباعي اما به صورت آزاد.

با اين توصيفات پريسكه مي تواند پديده اكنون  نباشد،بلكه انتظاري ادبي در سير زمان به صورت ناخوداگاه بوده كه ادب دوستان، شاعران ومنتظرانش… قبلاً در جريان شعر پارسي بافانوسها يِ دوبيتي ،رباعي، طرح،كوتاه، شعرك،…روشنايي ونورهاي درخشاني راپديد آورده بودند تااين كه به اين فلق (پريسكه)رسيدند شعري با اقتضاعاتِ عصر وزمان با اين گوشه چشم كه شايد ،شعر هاي خيلي بلند چه سپيدوچه كلاسيك از  مخاطب پذيري، هم چون گذشته برخوردار نباشند. وشايدحوصله ها در اتوبوسِ  واحدِ شهري، خارج  از قرارگرفتن در بلنداي اينگونه اشعار باشد .از يك ايستگاه اتوبوس تاايستگاهي ديگر شايد وقت و زمان ِ” ارائه افكار بلند،تصاوير زيبا وخلاصهِ همه خصوصيات شعري، در قالبي كوتاه وكلماتي محدود  باشد” هم براي خواندن هم براي نوشتن.

بنيان شعر پريسكه در كشورتوسط آقاي علي رضا بهرهي صورت گرفته است با انجمني فعال وپر مخاطب با مديريت فني آقاي احمد فولادي طرقي  كه هر دواز فرهيختگان وشاعران نوپردازادبيات كشورمان مي ياشند.پريسكه درآذر ماه 1391باثبت دروزارت فرهنگ وارشادبه صورت رسمي واردعرصه شعر كشور شده است. پریسکه هيچ محدويتی نداردوهرکس باهر ذوقی می تواند خودرا محک بزند.

خصوصیات: پریسکه می تواند1- موزون به صورت (شعر نیمایی)و2-غير موزون به صورت( شعرسپيد)باشد وهيچ گونه محدوديت محتوايي ندارد به شرط آنكه تساوي عروضي درفصل ها اعمال نشود ومتشکل از2‌یا3یا4″فصل”يا”بند”(مصراع)مي باشديعني حداقل دوبندوحداكثر4بند. شاعر درچینش واژه ها وبلندی وکوتاهی فصل ها آزاداست ومختاربااين رويكردكه شاعر تمامی ویژگیهای شعر پریسکه را رعایت کند و اشعار به موجودیت شعر لطمه وارد نکند وبا روح پریسکه هماهنگ باشد.

در پایان باتوجه به رایزنیهای انجام شده با آقاي بهرهي و وجود استعدادهای زیاد درمنطقه باپشتوانه شاعران محترم ،فرهیختگان وآقای ناظم الرعایاو باعنایت به گسترش پریسکه در کشور این قالب شعري درآينده اي نزديك باوبلاگي به نام( پريسكه سرايان لنجان) بیش از پیش وارد ادبیات منطقه لنجان خواهدشد   حسِ شاعرانگي وذوق واژه هايتان سبزتر باد……. باسپاس حسين سعيدي….

چند نمونه پریسکه.

(1)نيلوفری که روی مرداب راپوشانده است

انتقام تمام گلهای لگد کوب شده رامی گیرد.

آقاي علي رضابهرهي

(2)كوچه خوابيد است وشب بيدار

شحنه ها مست

مست ها هشيار.

آقاي احمد فولادي طرقه

(3)چه استاد ماهریست

غُصه

وقتی که یک دو سه را هنوز نشمارده ای

موهایت سپید می شود.

آقاي  امیر زیدی نژاد

(4)مادرم که مُرد

گلهای چادر نمازش را به من سپردند

عمریست چشمان من

باغبانی می کند.

آقاي   دانیال رحمانیان

(5)تا بهار چيزي نمانده است

مژه هايت رابگو

چشم ها راآب وجاروكنند

خانم ناهيد تدين

 

(6) باسکوت

براي دلم

ترانه وسایبان می ساختم سالها

وقتی كه گوشها پُر بود از پژواکِ بادها.

حسين سعيدي.  برگرفته از دفترِ( سكوتِ برزخي ترين)

اين مطلب را به اشتراك بگذاريد و يا براي دوستانتان ايميل كنيد.

'>حسين سعيدي
حسين سعيدي

حسين سعيدي از فعالان عرصه ي شعر شهرستان لنجان است.شاعر است و دوستدار ادبيات و رشد و تعالي لنجان.

'>دیگر مطالب نویسنده در ناظم سرا

درباره حسين سعيدي
حسين سعيدي

حسين سعيدي از فعالان عرصه ي شعر شهرستان لنجان است.شاعر است و دوستدار ادبيات و رشد و تعالي لنجان.

۴۲ دیدگاه

 1. هیت ریسه انجمن پریسکه سرایان ایران

  سلام علیکم
  بااحترام خدمت شما دوستان فرهیخته درگاه ادبی ناظم سراازاهتمام خوب شما به مقوله شعر وادب متشکریم.شعرپریسکه شعری ایرانی و ملی باظرفیت های بالای ادبی می باشد که درکمترین زمان درداخل وخارج از کشورگسترش بی سابقه ای داشته است .درحال حاضربیش ازهزارنفر به سرایش شعرپریسکه مشغول هستند.این انجمن با توکل برذات الهی وعنایات ایمه اطهاردرگسترش فرهنگ اسلامی ایرانی کوشا بوده وجهت ورودجوانان ادب آشنا وباکرامت اصفهان به ویژه منطقه لنجان برنامه های مفصلی خواهدداشت .
  اززحمات شاعرگرامی جناب آقای حسین سعیدی درمعرفی پریسکه درمنطقه سپاس گذاریم.

 2. سلام
  دوست گرامی جناب اقای حسین سعیدی ازاطلاع رسانی شما ممنون

 3. مونا غیاثی پریسکه سرا از اراک

  ازاطلاع رسانی شمامتشکریم

 4. شکوفه یاری ازکرمانشاه

  شعرپریسکه شعر امروزه وامروزه دیگه کسی حوصلهء قصیده ومثنوی رونداره.پریسکه به امپراطوری کاذب هایکو پایان می ده .

 5. محمدی -انجمن پریسکه سرایان ایران

  سلام بر دست اندرکاران سایت ناظم سرا ازاطلاع رسانی شما متشکریم.

 6. خبرخوبی بود

 7. محمد شیبانی اصفهان

  سلام
  ازانتخاب این موضوع برای درج درناظم سرا ممنون .بنده مدتی است ازطریق دوستان استان فارس وبه خصوص
  شیرازدرجریان شکل گیری وگسترش این شعر قرارگفتم امامتاسفانه درشهراصفهان که پایتخت فرهنگی جهان اسلام است هیچ تحرکی دراین زمینه ندیدم .هرچندبه تازه گی شنیده ام تعدادی ازشعرای خوب اصفهانی مستقیم با انجمن پریسکه سرایان ایران درتهران مرتبط بوده وبه سرایش پریسکه مشغول هستند ازجمله سرکارخانم مقصودی .
  آفرین برشمادوستان ناظم سرا

 8. صدر از کانادا

  گسترش شعر پریسکه در لنجان رو تبریک میگم.
  موفق باشید

 9. سلام بردوست عزیزآقای سعیدی امیدارم درگسترش پریسکه درلنجان موفق باشید.

  آسمان دلواپس پرنده ایست
  که جذب جاذبه زمین شده است

  پریسکه زیبایی بود ازسرکارخانم سیدرضازاده

 10. ناهید یاسمی -پریسکه سرا

  من تصویریک دردم
  دلتنگی بهانه است

  پریسکه از سرکارخانم مریم کهباسی

  آقای سعیدی ممنون -مارو هم به انجمن جدیدتون دعوت کنیدمیام.

 11. سلام
  چه جالب این همه نظر در ده دقیقه

 12. احمد فولادی طرقی

  ازتوجه شمابه شعر پرسکه و معرفی ان سپاسگزارم.وآماده پاسخ گویی به هر گونه ابهام احتمالی هستم.پریسکه شغر زمان ما است و متعلق به همه دوستداران ادب و هنر این سر زمین کهن احمد فولادی طرقی دبیر فنی انجمن پریسکه

 13. فلاح - کانون شعرو ادب الیگودرز-پریسکه سرا

  جناب مجتبی خان جالب ترآماربازدیدنزدیک به 1500نفر درحدود2ساعته که گویا نخواستی ببینی یا باورکنی.
  این استقبال ازیک خبریا یک سایت نیست بلکه توان بالای شعر وبه ویژه شعر کوتاه درکشوراست.

  کسی که خواب باشه رومیشه بیدارکرداماکسی که خودش رو به خواب زده رونمی شه.

 14. فلاح - کانون شعرو ادب الیگودرز-پریسکه سرا

  راستی در ولایت شما سه چهارساعت رو ده دقیه حساب می کنند؟ نکنه توکره مریخ زندگی می کنی وزمان راباسال نوری حساب می کنی.

  بگذریم شوخی کردیم

 15. سلام خبرجالبی بود

 16. سلام
  نه مریخی ام و نه ساعت روی مچم با سرعت نور حرکت می کند اما انگار تفکرات شما سرعتشون خیلی بالاست که با صبوری جواب ندادید
  اشکالی ندارد…
  البته جهت اطلاع عرض کنم که 10 نظر اول طی نیم ساعت گذاشته شده است و یکم برام عجیب بود و به این فکر کردم که ممکنه این همه نظرات از افراد متفاوت نباشد و یک یا دو نفر گذاشته باشند
  به هر حال مطلب جالبی بود

 17. سلام
  منم بانظر مجتبی موافق بودم اما وقتی دیدم 1500نفر ریختن توسایت نظرم برگشت .فهمیدم چه پشتیبانی وحمایت مالی و احتمالا دولتی پشت کاره که ما غافلیم .
  درهرصورت خدا شانس بده

 18. پریچهر مهدی خان لاله (باران)-عضوانجمن مرکزی پریسکه

  سلام
  گسترش شعرپریسکه درمنطقه لنجان رابه کلیه فرهیخته گان وشعرای منطقه به ویژه بانوان بافضیلت وادب آشنای آن تبریک گفته و آماده هم کاری ومشاوره با آنهارادارم .

  موفق باشید

 19. سلام و ممنون از آقای سعیدی

 20. لطفابیشتر ازاین قالب توضیح بدهید ما با این قالب یا سبک کاملا نا آشنا هستیم وبهتربگویم به جز این سایت مطلبی درمورد آن درجای دیگر ی گویا نیست .

 21. خدایش اگه کنتورسایتتون رودست کاری نکرده باشیدآمارعجیبی به دست آوردید .

 22. سلام
  برگ زرین واستادانه ای در مورداین تولد به تصویرکشیده شده که باعث افتخار است
  ممنون از ذهن وخلاقیت شما
  سپاس ازاینکه برای ادبیات کشور وقت گذاشتید
  به امید رسیدن به قله های موفق تر.

 23. با نظر آقامجتبي و آقامصطفي و مشكوك موافقم. البته كاسه اي زير نيم كاسه س… بگذريم، تعداد بازديد وتعداد پريسكه سرا مهم نيست. مهم اينه كه با اين همه بازديد(اگر معني استقبال بدهد ) و اين همه پريسكه سرا و پريسكه دوست چرااين به قول شما “قالب جديد(؟!!)” مهجور و ناشناخته مونده و تا حالا اقصي نقاط شهر و دهات ايران رو پر نكرده؟

 24. امیر زیدی نژاد دبیر اموراستانهای انجمن پریسکه سرایان ایران

  سلام وقت شما به خیر ضمن تشکر ازمسولین فرهیخته سایت ناظم سراکه دراطلاع رسانی قاب جدید پریسکه اهتمام ورزیده اند .باتوجه به روند گسترش پریسکه درمنطقه لنجان ،مجموعه اموراستانهای انجمن پریسکه سرایان ایران حمایت خود را ازاین حرکت اعلام وآمادگی کامل جهت هم کاری با آن را دارد .
  لازم به ذکر است در کمتر از 5ماه پس از ثبت رسمی این قالب حدود ده انجمن درسطح کشور همزمان با انجمن مرکزی درتهران ایجاد شده است که هر روز به تعداد انجمن های فعال در این عرصه افزوده می شود وهرچندما روند گسترش قالب پریسکه درداخل وخارج از کشور رادرچنین فاصله زمانی بی سابقه می دانیم
  اما تا گسترش قابل قبول این قالب راه طولانی ودرازی خواهیم داشت که انشاله با توکل برخدا وعنایت شما دوستان به این مهم دست خواهیم یافت .

 25. با سلام. بنده به عنوان كسي كه گاه دلنوشته اي مي سرايد سخت به پويايي زبان “شعر” و “سروده” باورمندم… استقبال امروز از “طرح” و “هايكو” و و كوتاه نويسي هايي مانند آنها موجب زايش قالب هاي نو شده است. ولي جا دارد مواظب باشيم خداي ناكرده به نام نوآوري و پويايي زبان يا هر نام ديگر، زبان مادري و كهن فارسي را دستخوش آسيب نكنيم. به اميد شكوفايي روزافزون فرهنگ ناب و هنر ماندگار ايران زمين.

 26. سلام گذشته ازهمه ءحرف وحدیث ها که به نظر بنده حقیر ،نیازی به طرح این مسایل نبودایجاد این قالب کاربزرگی بوده وجای تقدیر داره که گروهی از ادب دوستا ن وشعرای کشور درجهت حفظ فرهنگ وادب کهن ایران پارسی همت کرده اند . تکلیف یک رسانه اطلاع رسانی به موقع وسریع وشفاف می باشد که سایت شما به خوبی این وظیفه راانجام داده است .تشکر وسپاس ازهمت شما فرهنگ دوستان وفرهیخته گان

 27. سلام آقای سعیدی جان،
  ما که آخرش نگرفتیم چه لزومی داره شعرک یا هایکو نام دیگه ای بگیره و وجوه تفاوت چیه-

  اگه کوتاه بودنه ( به گفته خودتون حتی موزون ) که خیلی وقته مینی مالیزم در همه مدیوم های هنری پیشنهاد وعمل شده و اونجایی که شعار ضد تهاجم داده ای بیشتر به شوخی شبیهه ( یا به قول قلم متصنع فخامتی فاخر مآب جناب خودت “ماننده است” ).
  فکر می کنم چهارصدسالی میشه که انسان به این نتیجه رسیده که علم و هنر و فلسفه وطن ندارند و دستاورد انسان هستند.
  اگه دلیلی برای این تغییر نام دارید، ارایه بفرمایید.
  با سپاس و درود

 28. 1-این اصلا یک جریان نیست.

 29. کاش اختلافات شخصی را وارد ادبیات نمی کردید واندیشه وفکر چندصدنفروشاید بیشتر را به چوب گذشته یک شخص نمی زدید. کسانی یک قالب پیشناد کرده اند ومدعی دلواپسی ادبیات هستند که اگرواقعا هدفشان ترویج فرهنگ وادب اسلامی ایرانی باشد باید دست آنهارابوسید واگر به دنبال نام یانان باشند آینده بهرین آیینه ء ادعای آنهاخواهدبود ومطمن باشید هرکس درهر جایگاه که باشد وقصدش ضربه زدن به فرهنگ وهویت اسلامی ایرانی باشد بدجور باید تاوان پس بدهد.
  یاعلی

 30. ازهمه این هاکه بگذریم واقعا شعر این چند نفری رو که آورده بودید عالی بودند چقدراین شعرها متفاوت باشعرهای دیگه هستن .البته راستش روبخوابد من ازپریسکه مریسکه سر درنیوردم.

 31. سلام به همه،
  فلاح عزیز که دیدگاههای 13 و 14 از شماست.
  سال نوری واحد اندازه گیری فاصله مکانه و نه زمان، که مجتبای عزیز بخواد زمانو اندازه بگیره.

 32. http://periskeh.mihanblog.com/
  این هم ادرس اقای علیرضا بهرهی
  ولی به نظر من ایشان(اقای بهرهی) تعریف جامعی راجع به این نوع شعر ارائه ندادند

  تعریف شعر پریسکه :
  پریسکه یک قالب جدید شعر ایرانی است که براساس فرهنگ اسلامی ایرانی وبارویکرد مقابله باورود عرفانهای نوظهور وعرفانهای شرقی ایجادگردیده است
  این یک شعر کوتاه است که قیصر امین پور هم پیش از ایشان نمونه های زیادی از این دست در کتابهایشان داشتند:
  گفت احوالت چطور است
  گفتمش عالیست
  مثل حال گل
  حال گل در چنگ چنگیز مغول!
  قیصر امین پور
  یا در اینه های ناگهان کتاب حدود بیست سال پیش قیصر:
  چه اسفند ها… آه !
  چه اسفندها دود کردیم !
  برای تو ای روز اردی بهشتی
  که گفتند این روزها می رسی
  از همین راه !

  میخواهم بگویم که این نوع که نمی توانیم نوع برای ان تعریف کنیم از قیل بوده وقتی چیزی تعریف درستی نداشته باشد چگونه می شود برای ان نوع تعریف کردمثلا ما می گویم رباعی تعریف دارد که صرفا تعریف ان بر اساس وزن نیست
  یا دوبیتی هر دو دو بیت دارند ولی حال و هوای متفاوت و نوع متفاوتی دارند با تعاریف جداگانه ولی اقای بهرهی حتی تعریف درستی هم ارائه ندادندکه بتوانیم انرا در انواع قالب های ادبی جای دادمی شود گفت هر شعر کوتاهی پرسیکه است ما برای هایکو تعریف داریم هر شعر کوتاهی هایکو نیست

 33. روابط عمومی انجمن پریسکه سرایان ایران

  سلام
  بااحترام ضمن عرض ادب به صاحبان نظرات موافق ومخالف قالب شعر پریسکه درخصوص مطلب منتشر شده دراین سایت مواردی را دراین راستا لازم دانسته که به اطلاع می رسانینم :
  1:قالب شعرپریسکه به همت آقای بهرهی وچند ده تن از اساتید رشته ادبیات فارسی دانشگاه وشعرای کشور پس ازمطالعه وتحقیق قالبهاوسبک های کوتاه موجوددر زبان فارسی شکل گرفته است.که مشخصات محقیقین ومشروح تحقیقات پیش از ایجادآن به مسولین مربوطه ارایه گردیده است .
  2:درجواب نظر دوست بزرگوار جناب آقای محمودذبیحی مبنی برعدم ارایه تعریف جامعی ازپریسکه توسط آقای بهرهی پیشنهادمی شود به مصاحبه ها وگزارشات متعدد منتشرشده توسط خبرگذاریها ورسانه ها ی رسمی کشور مراجعه نمایید .به عنوان نمونه می توان به ارشیو برنامه پرنیان ازشبکه جهانی صدای اشناکه 15برنامه

 34. روابط عمومی انجمن پریسکه سرایان ایران

  درهرسه شنبه باحضورآقای بهرهی باعنوان معرفی پریسکه جهت ایرانیان وفارسی زبانان خارج ازکشور پخش گردیده مراجعه شود.
  ضمنا به غیراز ایشان مصاحبه های متعددی توسط سایر دوستان ازجمله استاد احمد فولادی طرقی یا دانیال رحمانیان و….. درخبرگزاریها ونشریات کشورصورت پذیرفته است که قابل دست رسی بوده وبا مطالعه آن امید است به تعریف جامع شعرپریسکه دست یابید.
  3:انجمن پریسکه سرایان ایران براساس قوانین جاریه جمهوری اسلامی ایران وبه دورازهرگونه فعالیت سیاسی وحزبی شکل گرفته وهم اکنون جلسات هفتگی این انجمن باحمایت معاونت اجتماعی شهرداری تهران باحضوراساتید شعر وادب وشعرای معاصر
  یکشنبه ها درسالن پردیس سلامت سعادت آباد برگذارمی گرد.
  4:انجمن پریسکه سرایان ایران ضمن تشکرازمسولان سایت ناظم سرا درمعرفی هرچه بیشتر این قالب درمنطقه لنجان و…. اعلام می داردکه این انجمن باتوجه به ماهیت فرهنگی وادبی خود درفعالیتهای حزبی و تبلیغاتی حضورنداشته وندارد.
  درپایان ازتمامی دوستان وفرهیختگان منطقه لنجان وشهرستانهای اطراف خواهان حمایت معنوی وارایه رهنمون درهرچه بهترگسترش یافتن این قالب نوظهور را داریم .
  ومن اله التوفیق

 35. درمطلب پریسکه، دبیر انجمن پریسکه درجواب آقای ذبیحی که تعریف درست درمونی از پریسکه خواسته، 26 سطر جواب می ده و از تحقیقی بودن، ثبت قانونی شدن، اهل هیچ حزبی نبودن و تبلیغ سیاسی نکردن (عجب؟) گفته ولی جواب سوال آقای ذبیحی رو حتی مجمل نداده وفقط موکول به پیگیری خود پرسش کننده کرده. حتی دو کلمه که آشنایی تقریبی بده، نداره.
  بازم صد رحمت به آقای سعیدی خودمون که از موزون یاناموزون بودن،دو تا چهار بند داشتن و… گفته.
  ولی من فکر می کنم وقتی تو خیابان از یه آقایی آدرس داروخانه رو بپرسیم و جواب بشنویم که برو از مغازه ها و دیگران بپرس. نتیجه میگیریم که یا خودش اهل اون خیابون نیست یا آدرس داروخونه خیلی طول و تفصیل داره یا وقت ایشون خیلی پره یا نمیخواد جواب بده.
  اگه وقتشون کم بود که 22 خط جواب نمیدادند.
  میشه عین حدیث دینی گفتن ملانصرالدین که از وجود پدیده ای خبر میده بدون اینکه کمکی بهمون کرده باشه. حکایت حدیث گفتن ملا هم یادم باشه در (سلسله گفتارهای نقد شعر) جرعه های شعر 3 (جرعه سوم شعر) براتون بگم. اگر عمری بباشد. (بباشد هم زبانیت من، مثل “مورود” یعنی WORD شده یا “مکسول” یعنی EXCEL شده) آقای دبیر انجمن، نمیشه این زبانیتامو جایی ثبت کنم؟

 36. بحث خوبیه

  تشکر از سایت ناظم سرا و دوستان عزیزی که در این بحث شرکت کردند

  فقط ای کاش به جای موضع گرفتن و تبلیغات این بحث رو خیلی دقیق و علمی باز میکردند

  جناب موسوی ممنونم از اطلاع رسانیتون

 37. مسعود ناظم رعایا

  سلام بر اقا رضاي گل.
  من سالهاست اين كاشكي ها را بر زبان مي اورم اما…………..
  دوست خوب همه يما اقاي سعيدي مطلبي نوشته اند و ناظم سرا افتخار دارد كه ان را چاپ كرده است همچون مطالب ديگر دوستان.نه سعيدي گناهكار است و نه ناظم سرا.برخي دچار سوء تفاهم شدند اما حلم و مناعت طبع سعيدي عزيز و اهالي پريسكه و هيات مديره انجمن پريسكه آب بر اتش نا اشنايان با پريسكه ريخت.نه ناظم سرا جاي جنگ و جدال است و نه ادبيات پيشرو ايران از پاسخگويي به دوستان مضايقه مي كند.
  ناظم سرا با آغوش باز از همه ي موافقان و مخالفان پريسكه دعوت مي كند كه با حجت و بينه به نقد علمي يكديگر بنشينند.همه ي ما دوست داريم يك گام به پيش برويم.نه پريسكه جاي كسي را تنگ كرده و نه ديگران جز تعالي ادبيات منظوري دارند.خدا با ماست چون همه با هميم.شادباشيد و شادي گستري كنيد.

 38. سلام مجدد استاد مسعودخان

  متاسفانه امروزه بجای تبادل تجارب و علم و دانش همدیگه چه توی نقد شعر یا کتاب یا فیلم باید به هر قیمتی هست کننده ی اون اثر تخریب یا تسلیم بشه حتی اگه حق با صاحب اثر باشه تا بگیم درباره ی فلان اثر بحث شد یا فلان کار نقد شد.

  هر مقاله ای که نوشته میشه بنا به مطالعات و تحقیقات و تجربیات نویسندست .

  هیچ چیزی مطلق نیست و دست بالای دست در هر زمینه ای بسیاره.

  ادعا کردن که فرهنگ سازی نیست

  بیایید به علم و دانسته های همدیگه احترام بگذاریم اگه جایی از موضوع ایراد داشت خیلی منطقی با چند فورمول و مثال قضیه رو توضیح بدیم
  نه اینکه جبهه گیری باشه یا سرکوب و تخریب

  پاینده باشید

  متاسفانه طرز صحیح نقدکردن رو نمی خواهیم رعایت کنیم چون افت سواد و شخصیت داره

 39. سلام براهالی شعروادب
  بنده تاقبل ازاطلاع رسانی شما درموردقالب پریسکه کوچکترین اشنایی با این قالب نداشتم وبلافاصله پس ازمطالعه مطلب آقای سعیدی به وبلاگ انجمن پریسکه سرزدم و واقعا ایجاد این قالب جدید با این طیف ازمخاطب برام جالب بود واتفاقا چندنفر از دوستان شاعر خودم رو اونجا دیدم که چه قدربا اشتیاق دران فعالیت می کنند وهیچ حرف وحدیثی هم دربین نیست و وقتی به نظرات ذیل این خبر توجه کردم به این وقت عزیز دلم گرفت که اهالی فرهیخته منطقه زادگاه من چطور به دلایل شخصی باایرادهای غیرمنطقی و…. با یک قالب شعر برخوردکرده وچهره (؟) ازمحدود ه ای که قرنها افتخار استان بوده رو به تصویر کشیده اند .هرچند به دنبال کنجکاوی بنده اکثرافرادمعترض یا وجود خارجی نداشته ویاازاسامی مشابه و…. استفاده کرده اند.بنده هم شاید درابتدابه حسن نیت آقای سعیدی که شخصیت حقیقی وحقوقی واقعی اوهم زیادروشن نیست مشکوک بوده وحتی خود آقای ناظم روهم به ماهی گرفتن از آب گل آلود متهم می کردم اما حسن اطلاع رسانی این مطلب بیشتر ازحواشی های شخصی اونه .ایجادیک قالب یا سبک هنری یا ادبی کار مهم وارزشمندی نیست ومهم ماندگاری وگسترش اون می باشه . این نوع برخوردهای عجیب وغیر اصولی فقط سطح فرهنگی منطقه رو درچشم شعرا وادبای کشور پایین میاره . مادر پریسکه باجمعیت جوان و صاحب ذوق فراونی روبه رو هستیم که هرکدام درآینده می توانند یک مبلغ خوب برای لنجان باشند وعکس آن هم صادقه .
  من هم بابرخی جهت گیری های افراطی انجمن پریسکه به سمت وسوی دولتی یاحکومتی شدن یا….. به شدت مخالف هستم اما واقعا این اقدام را در دوران معاصرشعر فارسی به ویژه درحوزه شعر کوتاه لازم می دونستم حالابا هر اسم ورسمی که می خواد باشه -پریسکه یا هایکو فارسی یا… .
  ازاین که خودم رو معرفی نکردم عذر می خوام واقعا ازتهمت شنیدن ومتهم شدن می ترسم .هرچند اکثر دوستان با قلم ونیش وکنایه های حقير آشنایی کامل دارند .
  موفق باشید

 40. سلام:
  من با ایرادات آقای محمد موسوی کاملا موافقم
  وقتی نیما قالب آورد به عنوان یک شاخص ادبیات اولا سیر
  اجتماعی و تحولات ادبیات در ان مسیر قرار داشت دوم اینکه در تعریف قالب و محتوای شعر نو دست به قلم شد و کتاب نوشت.
  با یکی دو خط تعریف نه چندان مانع و جامع نمیشود انصافا یک تحول بزرگ ادبی را شناخت یا شناساند
  کثرت بازدید از یک مطلب و … چیزی را به خودی خود اثبات نمیکند
  چون که صد آمد نود هم پیش ماست وقتی که به قول آقای ذبیحی از شعر شاعران پیشین نیز شاهد مثال های فراوانی میتوان آورد همانند آنچه که مثال است برای این قالب به اصطلاح نو .
  ما منتظر داده های بیشتر برای فهم قالب و محتوا و زیر وبم های این قالب می نشینیم

 41. سلام آقا مسعود انتظار نداشتم نوشتههای من را سانسور کنید

 42. مسعود ناظم رعایا

  با سلام
  همانگونه كه در اساسنامه ناظم سرا امده است ناظم سرا در حك و اصلاح مطالب خود را ازاد مي داند.انچه از نوشته شما سانسور شد بخش اندكي بود كه ممكن بود حساسيت زا شود.از اين امر پوزش مي خواهم و اميدوارم محدوديتهاي مرا نيز در نظر بگيريد.آن قدر برخي از دوستان ما حساسيت بالايي دارند كه آدمي ناچار مي شود اين كارهاي ناخواسته را مرتكب شود.متاسفانه برخي از دوستان ما در دنياي حقيقي سير مي كنند و انچنان كه بايسته است با ملاحظات دنياي مجازي اشنايي ندارند و از حساسيت بسيار بالايي نيز برخوردارند كه اين كار را سبب شده اند.شرمندگي مرا بپذيريد.

theme