خانه / ادبیات / متن کامل شعر عقاب از پرویز ناتل خانلری

متن کامل شعر عقاب از پرویز ناتل خانلری

تعداد بازدید این مطلب :21553

یکی از زیباترین اشعار در شعر معاصر ایران شعر عقاب است.خوانندگانی درخواست داشتند که متن کامل شعر عقاب را داشته باشند.این شعر را به همه ادب دوستان پیشکش می دارم.

گشت غمناک دل و جان عقاب
چو از او دور شد ایام شباب
دید کش دور به انجام رسید
افتابش به لب بام رسید
باید از هستی دل بر گیرد
ره سوی کشور دیگر گیرد
خواست تا چاره ناچار کند
دارویی جوید و در کار کند
صبح گاهی ز پی چاره کار
گشت بر باد سبک سیر سوار

بقیه شعر را با کلیک بر روی ادامه مطلب بخوانید……………….


گله کاهنگ چرا داشت به دشت
ناگه از وحشت پر ولوله گشت
وان شبان .بیم زده .دل نگران
شد پی بره نوزاد دوان
کبک در دامن خاری اویخت
مار پیچید و به سوراخ گریخت
آهو استاد و نگه کرد و رمید
دشت را خط غباری بکشید
لیک صیاد سر دیگر داشت
صید را فارغ و ازاد گذاشت
چاره مرگ نه کاریست حقیر
زنده را دل نشود از جان سیر
صید هر روزه به چنگ امد زود
مگر انروز که صیاد نبود

آشیان داشت در ان دامن دشت
زاغکی زشت بد اندام و پلشت
سنگها از کف طفلان خورده
جان ز صد گونه بلا در برده
سالها زیسته افزون ز شمار
شکم اکنده ز گند و مردار

بر سر شاخ ورا دید عقاب
زاسمان سوی زمین شد به شتاب
گفت :کای دیده ز ما بس بیداد
با تو امروز مرا کار افتاد
مشکلی دارم اگر بگشایی
بکنم هر چه تو می فرمایی
گفت: ما بنده در گاه تو ایم
تا که هستیم هوا خواه تو ایم
بنده آماده . بگو فرمان چیست
جان به راه تو سپارم جان چیست
دل چو در خدمت تو شاد کنم
ننگم اید که ز جان یاد کنم

این همه گفت ولی با دل خویش
گفتگویی دگر آورد به پیش
کاین ستمکار قوی پنجه کنون
از نیاز است چنین زار و زبون
لیک ناگه چو غضبناک شود
زو حساب من و جان پاک شود
دوستی را چو نباشد بنیاد
حزم را بایدم از دست نداد
دردل خویش چو این رای گزید

زار و افسرده چنین گفت عقاب
که مرا عمر حبابیست بر آب
راست است این که مرا تیز پرست
لیک پرواز زمان تیز ترست
من گذشتم به شتاب از در و دشت
به شتاب ایام از من بگذشت
گر چه از عمر دل سیری نیست
مرگ می آید و تدبیری نیست
من و این شهپر و این شوکت و جاه
عمرم از چیست بدین حد کوتاه
تو بدین قامت و بال ناساز
به چه فن یافته ای عمر دراز
پدرم از پدر خویش شنید
که یکی زاغ سیه روی پلید
با دو صد حیله به هنگام شکار
صدره از چنگش کردست فرار
پدرم نیز به تو دست نیافت
تا به منزلگه جاوید شتافت
لیک هنگام دم باز پسین
چون تو بر شاخ شدی جای گزین
از سر حسرت با من فرمود
کاین همان زاغ پلیدست که بود
عمر من نیز به یغما رفته است
یک گل از صد گل تو نشکفته است
چیست سرمایه این عمر دراز
رازی اینجاست تو بگشا این راز

زاغ گفت :ار تو در این تدبیری
عهد کن تا سخنم بپذیری
عمرتان گر که پذیرد کم و کاست
دگری را چه گنه کاین ز شماست
ز آسمان هیچ نیایید فرود
آخر از اینهمه پرواز چه سود
پدر من که پس از سیصد و اند
کان اندرز بد و دانش پند
بارها گفت که بر چرخ اثیر
بادها راست فراوان تاثیر
بادها کز زبر خاک وزند
تن و جان را نرسانند گزند
هرچه از خاک شوی بالاتر
باد را بیش گزند گزند است و ضرر
تا بدانجا که بر اوج افلاک
آیت مرگ شود پیک هلاک
ما ازآن سال بسی یافته ایم
کز بلندی رخ بر تافته ایم
زاغ را میل کند دل به نشیب
عمر بسیارش ازآن گشته نصیب
دیگر ان خاصیت مردار است
عمر مردار خواران بسیار است
گند و مردار بهین درمان است
چاره رنج تو زان آسان است
خیز و زین ره چرخ مپوی
طعمه خویش بر افلاک مپوی
ناودان جایگهی سخت نکوست
به ازآن کنج حیاط و لب جوست
من که بس نکته نیکو دانم
راه هر برزن و هر کو دانم
خانه ای در پس باغی دارم
ون در آن گوشه سراغی دارم
خوان گسترده الوانی هست
خوردنیهای فراوانی هست

آنچه زان زاغ چنین داد سراغ
گند زاری بود اندر پس باغ
بوی بد رفته از آن تا ره دور
معدن پشه مقام زنبور
نفرتش گشته بلای دل و جان
سوزش و کوری دو دیده از آن
آن دو همراه رسیدند از راه
زاغ بر سر سفره خود کرد نگاه
گفت : خوانی که چنین الوانست
لایق حضرت این مهمانست
می کنم شکر که درویش نیم
خجل از ما حضر خویش نیم
گفت و بنشست و بخورد از آن گند
تا بیاموزد ازو مهمان پند
عمر در اوج فلک برده به سر
دم زده در نفس باد سحر
ابر را دیده به زیر پر خویش
حیوان را همه فرمانبر خویش
بارها آمده شادان ز سفر
به رهش بسته فلک طاق ظفر
سینه کبک و تذرو و تیهو
تازه و گرم شده طعمه او
اینک افتاده بر این لاشه و گند
باید از زاغ بیاموزد پند
بوی گندش دل و جان تافته بود
حال بیماری دق یافته بود
دلش از نفرت و بیزاری ریش
گیج شد . بست دمی دیده خویش
یادش آمد که بر آن اوج سپهر
هست پیروزی و زیبایی و مهر
فر و آزادی و فتح و ظفرست
نفس خرم باد سحرست
دیده بگشود و بهر سو نگریست
دید گردش اثری زینها نیست
آنچه بود از همه سو خواری بود
وحشت و نفرت و بیزاری بود
بال بر هم زد و بر جست از جا
گفت کای یار ببخشای مرا
سالها باش و بدین عیش بناز
تو و مردار تو و عمر دراز
من نیم در خور این مهمانی
گند و مردار تو را ارزانی
گر بر اوج فلکم باید مرد
عمر در گند به سر نتوان برد

شهپر شاه هوا اوج گرفت
زاغ را دیده بر او مانده شگفت
سوی بالا شد و بالاتر شد
راست با مهر فلک همسر شد
لحظه ای چند بر این لوح کبود
نقطه ای بود و سپس هیچ نبود

اين مطلب را به اشتراك بگذاريد و يا براي دوستانتان ايميل كنيد.

'>مسعود ناظم رعایا
مسعود ناظم رعایا

مسعود ناظم رعایا مالک سایت ناظم سراست.نویسندگی می کند و گاهی هم شعر می گوید.به ایران و خانواده اش و ادبیات خیلی علاقه دارد. ناظم سرا با اغوش باز از همه ي نويسندگان براي چاپ مطالبشان استقبال مي نمايد به همين دليل مطالب ناظم سرا نوشته يا برگزيده دوستان گوناگوني است كه هريك به موضوعي علاقه مندند. ناظم سرا مي كوشد دريچه اي رو به فرهنگ و ادب باشد .

'>دیگر مطالب نویسنده در ناظم سرا

درباره مسعود ناظم رعایا
مسعود ناظم رعایا

مسعود ناظم رعایا مالک سایت ناظم سراست.نویسندگی می کند و گاهی هم شعر می گوید.به ایران و خانواده اش و ادبیات خیلی علاقه دارد. ناظم سرا با اغوش باز از همه ي نويسندگان براي چاپ مطالبشان استقبال مي نمايد به همين دليل مطالب ناظم سرا نوشته يا برگزيده دوستان گوناگوني است كه هريك به موضوعي علاقه مندند. ناظم سرا مي كوشد دريچه اي رو به فرهنگ و ادب باشد .

۴۶ دیدگاه

 1. لطفا معنی شعر عقاب رو برام بفرست . فردا امتحان دارم.

 2. لطفه چند شعر از ديوان افسانه بايگان را برام بفرست..

 3. این شعر واقعا زیباست از شما ممنونم که این شعرو اینجا نوشتید

 4. سلام ممنونم از زحمات شما من واقعاً خوشم اومد اما بهتر از این هم میتونه باشه .از شما یک سوال دارم .شعر عقاب رو یک شاعر دیگری جواب داده که البته فکر میکنم که اسم شعر پاسخ باشه .لطفاً اگر شما میدونید که 1شاعر کیه و 2 اینکه شعرش رو اگه دارید برام بفرستید ویا در وبسایت خود بگذاریدش ازتون ممنون میشم

 5. ببخشید من یادم رفت بگم .اون شعر با این بیت شروع میشه :

  لحظه ای چند براین لوح کبود نقطه ای بود دگر هیچ نبود
  یعنی همان بیت اخر شعر عقاب

 6. لطفا معنی و خلاصه شعر عقاب و داستان مرغان را برایم بفرستید با تشکر

 7. شعر عقاب منو یاد عزیزی میندازه که الان بینمون نیست
  او هم عقاب گونه بود و اوج گرفت
  مرسی زیبا بود و غم انگیز

 8. این بیت رو داخل گوگل بزنید پاسخ شعر عقاب میاد: دل ما از تو به یکباره برید برو ای ساخته با زاغ پلید

 9. سلام با سپاس از شما  ایا تفسیر و ترجه این شعر رو میشه از طریق اینترنت بهش دسترسی پیدا کرد یا نه

 10. این شعر بی نظیره آدم دیوونه می شه……….

 11. سلام – خسته نباشید- لطفا معنی ونقد ادبی این شعر رو برام بفرست :-) ممنون میشم برای فردا حتما میخوام-

 12. سلام اگه می شه معنی شعر عقاب را برایم بفرستی

 13. با تشکر از شما من بعد از 12 سال تونستم ادامه ی این شعر رو پیدا کنم و تو دفتری که نیمه کاره مونده بود وارد کنم واقعا ازتون ممنونم منو به گذشته بردید

 14. سلام میشه لطفا معنی شعر عقاب رابریم بفرستی امتحان دارم فردا ممنون میشم

 15. میشه معنی شعر عقاب را برایم بفرستی؟

 16. سلام. اگز درست يادم مونده باشده اين شعر را استاد به نادر نادرپور تقديم كرده. ياد و نام هر دو گرامي باد

 17. لطفا معنی شعر عقاب رو برام بفرست . فردا امتحان دارم.

 18. سلام این شعر واقعا زیبا وپند اموزه ولی حیف که معنیش رو ننوشتین

 19. سلام لطفاً ميشه معني شعر عقاب رت برايم بفرستين؟

 20. سلام معنی شعر عقاب رو میخواخیییییلیییی ضروری و فوریه.

 21. ازتون خواهش میکنم معنی شعر عقاب روسریع برام بفرستین شنبه امتحان دارم.خواهش.مرسی

   

 22. سلام خواهش می کنم برام معنی روبفرستین.التماس می کنم.خداخیرتون بده

 23. علیرضا احسانی

  سلام

  خواهش می کنم معنی شعر عقاب رو به ایمیلم بفرستید

  فردا امتحان دارم

 24. سلام اگه میشه معنی شعر رو برام ایمیل کنید

 25. سلام اگر امكان داره معني اين شعر وشعر پير چنگي مولانا رو برام بفرست فردا امتحان دارم 

  Amin.shbe@gmail.com

 26. سلام .لطفا معنیه این شعرو برام بفرست ممنوووووون میشم فردا امتحان دارم میخوامش

 27. سلام!من دانشجو دندونپزشکی ام،فردا امتحان دارم.میشه معنی این شعر رو برام بفرستید؟اگه معنی شعر ققنوس از عطار وهزاره ی دوم آهوی کوهی از دکتر شفیعی رو دارید ممنون میشم کمک کنید و بفرستید!

   

 28. من داشتم پیغام ها رو می خوندم تا ببینم آیا کسی درباره ناهمسانی های این نسخه از شعر عقاب با نسخه های دیگه ی همین شعر که در اینترنت هست، چیزی گفته یا نه. تا رسیدم به نخستین پیغامی که گفته بود معنی شعر هم بگذارید، یه کم شگفت زده شدم، آخه شعر بسیار ساده و به زبان امروزی ماست، لغت یا مفهوم پیچیده و سختی هم نداره، توی همین اندیشه ها بودم که خیل پیام هایی که معنی شعر رو خواسته بودن به چشمم خورد، دیگه نمی دونم چی بگم الانه که دو تا شاخ خوشگل در بیارم! کسایی که می تونن یه پیغام رو به فارسی بنویسن چه جوریه که نمی تونن معنی یا مفهوم این شعر روان و ساده رو نفهمن؟؟ 

 29. من داشتم پیغام ها رو می خوندم تا ببینم آیا کسی درباره ناهمسانی های این نسخه از شعر عقاب با نسخه های دیگه ی همین شعر که در اینترنت هست، چیزی گفته یا نه. تا رسیدم به نخستین پیغامی که گفته بود معنی شعر هم بگذارید، یه کم شگفت زده شدم، آخه شعر بسیار ساده و به زبان امروزی ماست، لغت یا مفهوم پیچیده و سختی هم نداره، توی همین اندیشه ها بودم که خیل پیام هایی که معنی شعر رو خواسته بودن به چشمم خورد، دیگه نمی دونم چی بگم الانه که دو تا شاخ خوشگل در بیارم! کسایی که می تونن یه پیغام رو به فارسی بنویسن چه جوریه که نمی تونن معنی یا مفهوم این شعر روان و ساده رو نفهمن؟؟ 

 30. سلام و خسته نباشید

  میشه یه خلاصه ی 3 خطی از شعر عقاب رو برام بفرستین؟؟؟ممنونم

 31. سلام ممنون ببخشید فردا امتحان دارم میشه معنی این شعرو برام بفرستین؟؟؟؟؟؟تروخدا خیلی مهمه

 32. با درود و سپاس از فرزانه دانشمند، استاد ناظم‌سرا

  سپاس از اینکه مرا به دهه ۶۰ خورشیدی و دوران نوجوانی‌ام رهنمون ساختی، آن گاه که از شوق خشنودسازی استاد پارسی دبیرستان، این شعر کتاب پارسی را از بر نمودم و بی هیچ درنگ و دشواری، در برابر همشاگردیان بازخوانی نمودم. اگر ناسپاسی نباشد، چند جای این شعر زیبا دارای کاستی‌هایی است که با یاری از یادگاهم آن را در زیر آورده‌ام:

  در دل خویش چو این رای گزید پر زد و دورترک جای گزید{مصرع دوم جا افتاده}

  هرچه از خاک شوی بالاتر باد را بیش گزند است و ضرر{واژه «گزند» دو بار آمده}

  دیگراین، خاصیت مردار است…{«دیگر ان» نوشته شده}

  خیز و زین بیش ره چرخ مپوی…{واژه «بیش» جا افتاده}

  آن دو همراه رسیدند از راه زاغ بر سفره خود کرد نگاه{واژه «سر» زیادی است}

  با سپاس دوباره و پوزش، از آن رو که هدفم خرده‌گیری نبود

 33. سلام ممکنه معنی شعرعقاب رو برام بفرستین.ممنون میشم

 34. تورو خدا معنی شعرو برام بفرستید ممنون میشم

 35. خواهشششششششا معنی شعر عقاب برام بفرسین تا امشب

 36. لطفا معنی شعر عقاب برام بفرستین آخه امتحان دارم

 37. سلام
  خواهشا معنی شعر عقاب را برایم بفرستید فردا امتحان دارم
  تشکر

 38. معنیشو بذارید توروخدا الاننننننن

 39. سلام تورو خدا معنیش برام بفرستید فردا باید ببرم
  مرسی

 40. سلام خسته نباشید،میشه لطفا معنی این شعر رو برام بفرستید،فردا لازمش دارم،تورو خدا،خیییییییییلی ممنون

 41. سلام میشه معنی شو برام بفرستین امتحان دارم

 42. لطفاً معنی شعر عقاب رو از پرویز ناتل خانلری رو واسم بفرستید خیلی عجله دارم، امتحان دارم. متشکرم

 43. شما که نمی تونید کار مردم رو راه بتدازید چرا سرکاری میزارید؟ مثلاً گفتیم امتحان داریم، الکی آدرس ایمیلهای مردم رو میگیرید ولی هیچ کاری انجام نمی دهید!!!!!!!!!!

 44. سلام لطفا معنی شعر برامون بفرستید امتحان داریم

 45. کلا این شعر مفهوم اجتماعی داره که میخواد بگه عمر کم و با عزت و بهتر از عمر زیاد و در ذلته

 46. حق اینست که پاسخ شعر عقاب خانلری را نیز در ادامه بیاوری
  شعر متعلق به فخرالدین مزارعی از شاگردان خانلریست و با
  قطره دریاست اگر با دریاست ورنه او قطره و دریا دریاست
  پایان میابد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد

theme